Bestill befaring

Rørleggermester Edvard Tjøstheim AS ble stiftet 1998. Firmaet leverer rørarbeider og leveranser overfor privatkunder og bedriftskunder og utfører oppdrag i hele Rogaland. Firmaet har og spesialisert seg innen gassinstallasjoner og leveranser av gasskjeler/gasspeiser og gassutstyr.Firmaet utfører service/vedlikehold på gasspeis og gasskjel/gasstank. Utfører Montering og service av tilbakeslagsventil  ihht NS1717

 

 

Rørleggermester Edvard Tjøstheim AS ble stiftet 1998. Firmaet leverer rørarbeider og leveranser overfor privatkunder og bedriftskunder og utfører oppdrag i hele Rogaland. Firmaet har og spesialisert seg innen gassinstallasjoner og leveranser av gasskjeler/gasspeiser og gassutstyr.Firmaet utfører service/vedlikehold på gasspeis og gasskjel/gasstank. Utfører Montering og service av tilbakeslagsventil  ihht NS1717

 

 

Kontaktpersoner

Edvard Tjøstheim

Rørleggermester Gassteknikker 1-2 Faglig leder